SimuladorACTIC Instruccions
Abans de començar :
Identificar-se :
Triar :
Viure :
L'entorn :
Les simulacions :

Administració :

00 · 01
02 · 03
04 · 05 · 06
07 · 08 · 09 · 10
A1 · A2
B0
B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8
C1 · C2 · C3 · C4

   

Pas anterior 02 Següent pas

 

Donar-se d'alta

 

Amb la finalitat de permetre-li gestionar les seves simulacions i el resultat de les mateixes de forma simple i privada, el primer que haurà de fer és crear un usuari per aquest entorn. Això és, una representació virtual de la seva persona que, com en la vida real, haurà de ser única i exclusiva.

Aquest procés s'anomena "registrar-se" i es basa en l’emplenament d'un formulari on es demanen quatre dades bàsiques tal i com s'indica en les següents instruccions:

 

1.- Crida del formulari de creació d'un compte d'usuari

El primer pas a realitzar passa per obrir el formulari esmentat des de la pàgina http://www.simuladoractic.com/zonaPrivada i prement el botó “Crea un compte d’usuari nou”.

Si en el moment de fer la seva primera compra encara no ha realitzat aquest tràmit, el sistema l'adreçarà fins aquest primer pas a l'espera de que completi el procés que ara iniciarà.
.

Captura pantalla entrada

Cliqui sobre la imatge per a fer-la més gran

 

2.- Emplenat del formulari

Si ha realitzat correctament el pas anterior, li haurà hagut d'aparèixer la pantalla que es mostra a continuació en la que se li demanarà que proporcioni les següents dades:

 • El nom d’usuari que li agradaria tenir i que se li assignarà un cop es validi el formulari, si aquest es troba disponible..
 • Una clau, que hauria de tenir 8 caràcters o més.
 • Un correu electrònic vàlid, que haurà d'escriure per duplicat, a fi d’assegurar-se de que no t’has equivocat a l’hora d’escriure’l.
 • Quatre dades identificatives bàsiques com són: el nom, els cognoms, la població i el país.
 • I les dades fiscals (NIF, adreça i codi postal) a fi que puguem complir amb la legislació fiscal vigent a l'hora d'emetre les factures corresponents a les seves compres.
 • Així com la verificació de que ha entès i està conforme amb la normativa legal del lloc.

 

Captura pantalla registrat-se

Premi sobre la imatge per a veure-la en gran

 

3.- Finalització i enviament del formulari d'alta

Arribat aquest punt, només li queda prémer el botó “Crear el meu compte” i esperar que el sistema verifiqui si el formulari ha estat omplert correctament i que li assigni el nom d’usuari sol•licitat.

 

4.- Confirmació del correu electrònic proporcionat

Si tot ha anat bé, a la pantalla li haurà d’apareixer un missatge com el que es pot observar a continuació.

Captura Avís confirmar compte

En el que se li sol·licita que consulti el seu correu electrònic i que segueixi les instruccions que se li proporcionen, a fi que pugui confirmar la validès del correu electrònic poroporcionat.

Si per alguna raó no li apareix el missatge esmentat, el sistema l’informarà de quin ha estat l’error que ha detectat i esperarà pacientment a que realitzi els corresponents arranjaments.

 

5.- Confirmació del correu proporcionat

Un cop obri el missatge que li hauran remés els nostres servidors, dins del text hi trobarà un fragment subratllat amb el color blau (enllaç de confirmació) el qual hauria de clicar.

 

Captura Missatge confirmació

 

En fer-ho, veurà com se li obre una finestra en la que apareixerà un missatge generat pels nostres servidors per a donar-li acús de recepció.

 

Captura Missatge Compte confirmat

 

Si no ha pogut fer el que acabem d’indicar, ja sigui per que no té accés al correu que va proporcionar o per que no apareix el missatge a la safata d’entrada, llavors li recomanem que faci el següent:

 • Si el motiu és que no ha aparegut el missatge esmentat a la safata d’entrada, li proposem que miri a la safata de “correu no sol•licitat” (o spam), per si no fos cas que el seu gestor correu electrònic l’hagués col•locat dins d’aquesta categoria.
 • Si el motiu és que, tot i així, no l’ha rebut o és que no té accés al correu que va proporcionar, la nostra recomanació és que creï un altre usuari i que presti especial atenció a que l’escriptura del correu es correspongui amb el que ens volia proporcionar.

 

 

L'assistent

 

 

   

Preguntes més freqüents ...

 • Quina és la finalitat i el tractament que se li donarà a la informació que se li demana?

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades que ens faciliti mitjançant l’emplenament de qualsevol dels formularis d’aquesta pàgina web passaran a formar part d’un fitxer propietat de Knowbits, S.L.U. que té per finalitat gestionar la compra de simulacions, la gestió de reclamacions així com l’enviament d’informació comercial relacionada amb l’acreditació ACTIC.

Tant mateix, l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició enviant una carta a l’apartat de correus (), 430xx de Tarragona, on s’indiqui el nom, cognoms i NIF de l’afectat (adjuntant una fotocòpia del mateix) així com del dret del que vol fer ús (accés, rectificació, oposició, impugnació, informació o consulta).

Amb tot, ha de tenir en compte que donada la naturalesa mercantil de la relació que vostè establirà amb la nostra empresa, des de Knowbits, S.L.U. volem recordar-li que les dades que se'ns proporcionin han de ser verídiques i, si ho estimem necessari, acarades.

De no ser així, davant de qualsevol sospita o confirmació de la falsedat de les dades proporcionades, Knowbits entendrà que el contracte establert és un contracte viciat i, en conseqüència, el rescindirà amb la consegüent pèrdua de tots els drets respecte als productes contractats.

Per a més informació sobre els aspectes legals de la contractació dels nostres serveis, el/la convidem a que llegeixi la documentació legal que podrà trobar l'apartat informació legal de les presents instruccions.

 • A part del sistema explicat en aquesta ajuda, existeix alguna altra forma de registrar-se?

El procediment d'inscripció que hem establert des de Knowbits, S.L.U. passa per usar la pàgina http://www.simuladoractic.com/zonaPrivada/login/signup.php tal i com s'especifica en les instruccions desenvolupades en aquesta ajuda.

Qualsevol altre camí que hagi pogut seguir és aliè i no vinculant amb la nostra empresa. A excepció, prò, d'aquells acords puntuals que Knowbits, S.L.U. hagi pogut establir amb algun centre de formació o similar i que estaran clarament especificats en la nostra pàgina web.

 • Per que s'ha de clicar a l'enllaç que hi ha en el missatge rebut?

La raó final d'aquesta operativa és verificar que el correu electrònic proporcionat funciona i que la persona que es vol registrar hi té accés.
 
 
Knowbits, S.L.U
És un producte knowbits